Salgsbetingelser:

Konsept:
Woodland Mills er en nettbasert mulitnasjonal leverandør av småskala skogbruksutstyr med utspring i Kanada. Bemannet fagkvalifisert kundesupport man-fred kl 8-16.

Med netthandel så sparer du både tid og penger. Den er alltid åpen og har de laveste prisene det er mulig å oppnå hos oss. 
Hele vårt forretningskonsept er bygget opp rundt denne selvbetjente, kostnadseffektive og rasjonelle nettbutikken som alltid er åpen når du har tid til å handle.
Om du velger å bestille via telefon eller e-post så gjelder de samme prosedyrer og vilkår. Eneste forskjell er at vi registrerer ordren for deg her i nettbutikken begrenset til hverdager mellom kl 08:00 og 16:00. Lørdag og søndag holder vi stengt. Se mer under siden "Vanlige spørsmål".

Felles for alle våre kunder er at de enten har prøvekjørt utstyret ved vårt utsalg på Modum eller hos en av våre kunder/agenter i sitt nærområde med mindre de velger å kjøpe på bakgrunn av andres erfaring, videomateriell og annonser. Alle som ønsker det får muligheten til å prøve og teste før de kjøper. Dette for å unngå å angre seg etter kjøp.

Kjøpsvilkår og prosedyrer for vår nettbutikk:


Frakt og ekspedisjonsgebyr

 • Fraktfri levering med bil/løftelem for alle ordre over kr 9.600,- ekskl. mva. / 12.000,- inkl. mva. Forøvrig gjelder de til enhver tid gjeldende fraktpriser i nettbutikken. Dette vil du se i oppsettet når du kommer til "kasse".
 • Fraktfri levering av sagblader.
 • Tilbehør og service-KIT i separat forsendelse / som ikke sendes i samlast med maskin, tillegges frakt og ekspedisjonsgebyr på tilsammen kr 496,- ekskl. mva / kr 620,- inkl. mva pr. forsendelse. Småordrer u/Kr 600,- ekskl. mva / Kr 750,- inkl. mva tillegges frakt og ekspedisjonsgebyr Kr 248,- ekskl. mva. / 310,- inkl. mva.
 • Reservedeler som ikke omfattes av våre reservedels-KIT her i nettbutikken, bestilles her og sendes kostnadsfritt i garantiperioden daglig direkte fra lager i i Gøteborg. Utover garantitiden påløper frakt som prises individuelt pr. ordre iht gjeldende fraktrater.

Leveringstid:

 • Maskiner m/tilbehør i samlast:
  Normal leveringstid ved fraktfri levering er 7-15 virkedager fra mottatt betaling avhengig av destinasjon. Under høysesong gjelder egne produktspesifikke leveringstider anført på produktnivå i nettbutikken.
   
 • Sagblader:
  Fraktfri levering: 7-15 virkedager fra mottatt betaling avhengig av destinasjon. Raskere levering mot pristillegg.
   
 • Øvrigt utstyr og tilbehør på lager:
  Normal leveringstid er 3-10 virkedager fra bekreftet betaling avhengig av destinasjon.
   
 • Reserve-/slitedeler:
  Normal leveringstid er 1 pakkedag + ordinær fremføringstid for bedriftspakker m/sporing.
   

Handle:

 • Etter at du har lagt varene dine i handlekurven så registrerer du deg som kunde eller logger deg inn som eksisterende kunde. Har du glemt passord så bestiller du bare et nytt ved å legge inn din epostadresse. Nytt passord genereres omgående og sendes til din e-postadresse i sann tid. Husk å registrere foretaksnummer dersom du skal ha spesifisert merverdiavgift på ordre/faktura. Deretter bekrefter du betalingsmetode og leveringsmetode før du går videre til "Bekreft bestilling". Her er det viktig at du ser gjennom og kontrollerer at bestillingen er riktig. Dersom du ønsker å meddele oss noe vedr. ordren din så kan du skrive dette i notatfeltet under bestillingen før du klikker på send. Din ordre er nå reservert. Når du har sendt din bestilling så kvalitetssikrer vi denne manuelt for å se om du kan ha gjort noen åpenbare feil. I så fall så tar vi kontakt slik at alt blir korrekt før vi setter din ordre i produksjon.
 • Ferdigmonterte maskiner handles på samme måte men med 1-2 ukers lenger leveringstid iht. pågang. Estimert leveringsuke blir anført i e-post sammen med faktura som du mottar fra oss før betaling. 
 • En bestilling / ordre er ikke aktiv og forpliktende for noen av partene før betaling er mottatt.
   
Betaling
 
Når du kommer til "kasse" så kan du velge å betale via nettbank eller leasing. Leasing krever at du har huket av for bedrift og ikke person og således må anføre org.nr. for å komme videre i bestillingen.
 • Betaling via salgsordre/faktura og nettbank (Gebyr kr 0,-):
  - Du mottar en faktura fra oss på e-post normalt innen kl 16:00 påfølgende virkedag. Denne må betales i nettbanken innen 3 dager for at du skal beholde din reservasjon.
  - Så snart ordren er sendt fra lager vil du på e-post motta et elektronisk fraktbrev med sporbart sendingsnummer. Transportøren tar deretter kontakt for å avtale levering. 
   
 • Betaling via finansierings- eller leasingselskap:
 • - Dersom du på vegne av et foretak ønsker å lease ditt innkjøp så registrerer du ordren som "Bedrift" hvor du må oppgi organisasjonsnummer for å komme videre i registreringen. Eventuell forskuddsleie (valgfritt) og antall år du ønsker å lease noterer du i notafeltet på siste side før du bekrefter bestillingen og gjeldende kjøpsvilkår. Etter 1-3 virkedager vil du motta et uforpliktende leasingforslag til oppgitt e-posadresse.
 • - Når eventuell leasingavtale er signert (enkel signering med bank-id) vil du motta et elektronisk fraktbrev med sporbart sendingsnummer. Transportøren tar deretter kontakt for å avtale levering. 
   
 • Angrerett og frister
  Skjema for opplysninger om angrerett finner du he r
  Angreskjema ved forbrukerkjøp finner du her
  Ved å akseptere våre salgsbetingelser når du handler i nettbutikken bekrefter du samtidig å ha mottatt opplysninger om angrerett og angreskjema som også følger sammen med varen i egen plastlomme sammen med bl.a. pakkseddel utenpå emballasjen. 

SALGSBETINGELSER:

SALGSBETINGELSER
1. Avtalen
2. Partene
3. Priser
4. Avtaleinngåelsen
5. Ordrebekreftelse
6. Betaling
7. Levering m.v.
8. Risikoen for varen
9. Angrerett
10. Undersøkelsesplikt
11. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse
12. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse
13. Kjøperens rettigheter ved mangel
14. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
15. Garanti
16. Personopplysninger
17. Konfliktløsning


INNLEDNING:
Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet.
Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Selgeren kan velge å tilby kjøperen bedre vilkår enn det som fremgår av disse salgsbetingelsene.
I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten utfylles med relevante lovbestemmelser.

 

1. AVTALEN
Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene. Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.
 

2. PARTENE
Selger
Firmanavn:  Woodland Mills Europa AB
Adresse:      Ölmevallavägen 57,
                   SE-439 51 Åsa - Sverige
E-post:         post@woodland-mills.no
Telefon:       40 05 33 10
Org.nr.:        922 635 706

Kjøper er den person som foretar bestillingen.
 

3. PRISER
Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift.
Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter
(merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr,
emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i
bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. (Vareleveranser til Svalbard eller Jan Mayen skal
selges uten tillegg av merverdiavgift.1)
 

4. AVTALEINNGÅELSE
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 

5. ORDREBEKREFTELSE
Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen. Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

 

6. BETALING
Selgeren krever forskuddsbetaling som nevnt ovenfor med mindre det stilles uoppfordret bankgaranti fra kunde

 1. Se lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 16.
 2. Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren (kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling.
 3. Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at brukerens konto blir belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto.
 4. Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.
 5. Tilbyr selgeren etterfakturering, skal fakturaen til kjøperen utstedes ved forsendelse av varen. Forfallsfristen skal settes til minimum 14 dager fra kjøperen mottar forsendelsen. 
 6. Kjøpere under 18 år kan kun betale direkte ved selgerens levering av varen eller ved utlevering av varen ved postoppkrav.
   

7. LEVERING
Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Skal selgeren sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.
 

8. RISIKOEN FOR VAREN
Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.
 

9. ANGRERETT
Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Mottar kjøperen angreskjema og informasjon angrerett på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema og opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år. Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettsskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren. 

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Selgeren kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten, men selgeren kan kreve at kjøperen skal betale kostnadene for returforsendelsen. Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet men ikke ta det i ordinært bruk. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Kjøperen bør sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen hvis dette er mulig. Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som etter sin art ikke kan tilbakeleveres, eller på lyd- og bildeopptak (herunder CDer, DVDer) eller datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt. Det sistnevnte unntaket gjelder kun dersom selger klart og tydelig har opplyst om vilkårene for bortfall av angreretten på forseglingen.

 

10. UNDERSØKELSE AV VAREN
Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 11.
 

11. REKLAMASJON VED MANGEL OG FRIST FOR Å MELDE KRAV VED FORSINKELSE
Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding via reklamasjonsskjema om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget
mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år. Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og
varen ikke er levert. Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav
direkte til kredittyter (kredittkortselskapet). Meldingen til selgeren eller kredittyter bør være skriftlig (e-post, telefaks eller brev).
 

12. KJØPERENS RETTIGHETER VED FORSINKELSE
Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren.
Oppfyllelse: Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tileggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse. 
Heving: Kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.
Erstatning: Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24.
Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 11.
 

13. KJØPERENS RETTIGHETER VED MANGEL
Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra selgeren.
Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får
dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig. Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting
eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.
Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag.
Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.
Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.
Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 11. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.
 

14. SELGERENS RETTIGHETER VED KJØPERENS MISLIGHOLD
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikkeforskuddsbetalte uavhentede varer.
Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.
Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt.
Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve
mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.
Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens §46.
Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter
lov om renter ved forsinket betaling.9 Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.10
Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selgeren belaste kjøper med et gebyr på inntil kr 2.500,- + frakt tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år. 11
 

15. GARANTI
Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 12 og 13.
 

16. PERSONOPPLYSNINGER
Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med
kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker
identifisering og slik innhenting er nødvendig.

Hvis selgeren vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må selgeren innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Selgeren må gi kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv
handling, for eksempel ved avkrysning. Kjøperen skal enkelt kunne kontakte selgeren, for eksempel pr telefon eller e-post dersom han eller hun har spørsmål om selgerens bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at selgeren sletter eller endrer personopplysningene.
 

17. KONFLIKTLØSNING
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.

===================

Ved som forbrukerkunde å akseptere våre Kjøps vi  lkår i nettbutikken så bekrefter du samtidig å ha mottatt informasjon om angrerett og angreskjema for forbrukerkjøp samt at du har lest, forstått og akseptert våre salgsbetingelser og kjøpsvilkår ovenfor og gjort deg kjent med innholdet i avsnittet "Vanlige spørsmål (FAQ)"

Lykke til med ett eller flere av våre kvalitetsprodukter! 

 

 • Betaling via finansierings- eller leasingselskap:

 • - Dersom du ønsker å lease ditt innkjøp via f.eks. SG Finans AS som vi har et etablert samarbeid med, velger organisasjonsnummer, eventuell forskuddsleie (valgfritt) og antall år du ønsker å lease så fikser vi resten for deg ila kort tid. Du kan også ordne dette selv her.

 • - Så snart vi får melding fra banken om at fakturaen er betalt eller at eventuell leasing er godkjent, blir varene pakket og meldt inn hos DHL for transport.
  - DHL henter normalt maskiner fra vårt lager 1 gang pr. uke, maskintilbehør 2 ganger pr. uke.
  - Så snart DHL har hentet ordren fra vårt lager i Gøteborg, genereres et sporbart sendingsnr. og du varsles nå via "push-meldinger" på e-post for hver terminal forsendelsen er innom på sin vei hjem til deg. Dette for at du skal være godt forberedt når sjåføren ringer deg for å avtale levering.