MERK: Måleskala med "tørre" og "våte" tommer h.h.v. venstre og høyre skala. For h.h.v. tørrkløyving og våtskjæring

MERK: Måleskala med "tørre" og "våte" tommer h.h.v. venstre og høyre skala. For h.h.v. tørrkløyving og våtskjæring